top of page
Jelicious stelten bomen biologisch natuur act stilt art Stilts stelten events party evenementen stelten festival jelicious Jorritsma Jelleke Jelicious Groene bomen stelten act straat theater
Jelicious stelten bomen biologisch natuur act stilt art Stilts stelten events party evenementen stelten festival jelicious Jorritsma Jelleke Jelicious Groene bomen stelten act straat theater

Groene bomen

Hoog boven het publiek speelt de wind in een magische dans met de levende bomen. Langzaam komen de bomen in beweging en verschijnen exotische figuren op hoge stelten. Wandel mee met de groene bomen, door het mysterieuze sprookjesbos dat zij samen vormen. Misschien kom je de groene fee wel tegen, die de bomen heeft betoverd met haar rustgevende klanken. Dansend op de muziek van de groene fee, vormen de levende bomen een prachtig bos op stelten.
 

Sensueel en elegant brengt dit groene gezelschap de magie van de natuur terug naar ons stedelijke landschap.

De levende bomen op stelten benadrukken het belang van duurzaamheid en het genieten van kleine momenten in onze snelle wereld. Deze spectaculaire act wordt uitgevoerd door zeer ervaren steltenloopsters, prikkelt de fantasie en brengt je in tropische sferen. Een prachtig, groen en milieuvriendelijk spektakel.
 

En… deze bomen hoeven nooit water!

Deze act is geschikt voor onder andere straattheaterfestivals en andere festivals, winkelcentra, feesten, bedrijfsevenementen en openingen. De steltenact is in het bijzonder geschikt voor evenementen met de thema’s duurzaamheid, milieu en natuur.

De groene bomen zijn te boeken in een groep van 2 - 6 performers.

De act wordt gespeeld op stelten van 1,50 meter.

De groene bomen zijn ook te boeken als kindervoorstelling.

Jelicious stelten bomen biologisch natuur act stilt art Stilts stelten events party evenementen stelten festival jelicious Jorritsma Jelleke Jelicious Groene bomen stelten act straat theater
Jelicious stelten bomen biologisch natuur act stilt art Stilts stelten events party evenementen stelten festival jelicious Jorritsma Jelleke Jelicious Groene bomen stelten act straat theater

Green trees

If you look up, you will notice the wind caught up in a magical dance with a living forest. Slowly the forest will come to life and you will see exotic, green trees on stilts. Walk with them through the mystical forest they form together. Maybe you will meet the green fairy on her little stilts. She has enchanted the living trees with her sensual songs. The green trees will dance beautifully on their stilts to the sounds of the green fairy.


This green forest brings back the magic of nature in our urban landscape. The living trees show the importance of sustainability and enjoying small moments in our fast-pacing world. This spectacular act is performed by experienced stiltwalkers and stimulates the imagination of young and old. The living trees on stilts are a beautiful, green and environmentally friendly act for all ages. 

 

And: these trees don’t need water to be beautiful!

 

 

This act is suitable for street theatre festivals and other festivals, shopping malls, parties, corporate events and openings, among other events. This stiltact is especially suitable for events with the themes sustainability, environment and nature. The living trees are available in a group of 2 - 6 performers. The trees perform on stilts of 1,50 meters.

 

The living trees are also available as a show for children.

bottom of page